בדיקה וכיול שסותמי ביטחון
 
בדיקה וכיול של שסתומי ביטחון מצריכה בד"כ הוצאות גדולות כתוצאה מהשבתת מתקן, פירוק שסתומים או הרמת הלחצים במתקנים, דבר הגורם למאמצים מיותרים במערכות ולנזקי צנרת שונים.

 
אנו בשיטת "טרביטסט" מבצעים בדיקה וכיול של שסתומי ביטחון על הקו, תוך כדי פעולרגילה של המערכת ומבלי שהמערכת כלל תרגיש את הבדיקה. 

 
הבדיקה נערכת באמצעות ציוד הידרופנאומטי ממוחשב המתחבר לשסתום בשטח, ותוצאות הבדיקה מעובדות במחשב על-סמך נתוני השסתום ולחצי העבודה הקיימים ברגע הבדיקה. לאחר הבדיקה מופק גרף ודו"ח לכל שסתום.

יתרונות בדיקת שסתומים ב"טרביטסט": 
חיסכון אדיר בזמן ובהוצאות מיותרות.
 
בדיקה במצב עבודה אמיתי (בניגוד לטסטבנץ').
 
אין הפרעה למהלך פעולה רגיל של המתקן.
 
אין צורך ביצירה מלאכותית של לחץ.
 
בצוע כיול במקום עד קבלת תוצאות רצויות.
 
תהליך הבדיקה ושיטת "טרביטסט" מוכרים ומאושרים ע"י כל מכוני התקינה בכל העולם ובארץ ע"י משרד העבודה/מפקח עבודה ארצי, ומקובלת על מרבית הבודקים הממשלתיים.

 
במתקנים בהם חוק העבודה דורש בדיקה תקופתית, הבדיקה מבוצעת במקביל ובנוכחות בודק ממשלתי ודורשת את אישורו.